Als de winst onder druk komt of de omzetgroei neemt af dan worden organisaties genoodzaakt tot veranderingen.
Als je loopbaan niet meer brengt wat je ervan verwacht of je worstelt al langer met de vraag of je wel de juiste dingen doet, dan is het tijd om te veranderen. Voor de meeste mensen is veranderen echter niet gemakkelijk, zo ook voor organisaties die immers uit mensen bestaan, want veranderen heeft te maken met het aangaan van onzekerheden.
Mijn ambitie is het begeleiden van mensen en organisaties bij veranderingsprocessen (coaching en change management), het ondersteunen en helpen bij de confrontatie met onzekere situaties, zoals outsourcing, conflicten en samenwerkingsproblemen, of het inrichten van shared services.