Ik heb als motto ‘vertragen om te versnellen’
Een paradox die ik in de praktijk breng door in organisaties het oplossingsgericht denken te doorbreken. Het gevoel van urgentie leidt in veel gevallen tot keuzes die voortkomen uit bestaande patronen en denkrichtingen en daarmee het bestaande dilemma alleen maar versterken of bevestigen.
Juist door gezamenlijk onderzoek naar oorzaak en ontstaan van dilemma’s en het gesprek met elkaar op een andere wijze te voeren, worden patronen doorbroken en worden niet voor de hand liggende oplossingen gevonden.
Ik help mensen en organisaties in het bereiken van een volgend ontwikkelingsnivo
door hen op een andere manier te laten kijken naar de bestaande problematieken.